Velkommen til BORO RIE

BORO RIE AS er et rådgivende ingeniørfirma som arbeider innen områdene bygg og anlegg, industri, infrastruktur og miljø.

BORO RIE har lang erfaring fra byggeledelse og prosjektering i alle faser som skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjektering.

Våre oppdrag varierer i størrelse, noen går over flere år andre kan være små og korte men komplekse.

Som eiere av egen bedrift er medarbeiderne topp motiverte i arbeidet, og alt ligger til rette for å fortsette den positive utviklingen, samtidig som bedriften forblir en attraktiv arbeidsplass.