Om oss

BORO RIE AS er rådgivende ingeniørselskap med god kompetanse innen elektrofagene som brann, ikt, elektro og automasjon som er i utvikling.

Vi utfører rådgiving i hele Norge og har stor fokus på miljø.

Vi er medlem av Norwegian Green Building Council og lyskultur.

Bred flerfaglighet er en forutsetning for å utvikle et prosjekt fra idé via ferdigstillelse til drifts- og forvaltningsfasen. BORO RIE AS med sine samarbeidspartnere sikrer kundene helhetlige vurderinger i tråd med kundenes behov. Vi har erfaring fra alle faser i prosjekter fra ide fas til ferdig overleverte anlegg.

Vi tilbyr rådgivnings- og prosjekteringstjenester med hovedvekt på:

  • Næringsbygg og komplekse boligbygg.
  • Skoler og undervisningsbygg.
  • tekniske installasjoner
  • Veier, tunneler og baneanlegg.

 

Vår kompetanse.

  • Strømforsyning, infrastruktur, nød og reservekraftforsyning innen høyspent, mellomspenning og lavspent.
  • Tele/data anlegg, nettverksløsninger, kommunikasjon, brannalarmanlegg og sikringsanlegg.
  • Automatisering, lokal og fjernkontrollanlegg og enøk.
  • Kvalitetskontroll, tredjeparts kontroll, oppfølging og prosjektledelse av tverrfaglige prosjektgrupper og integratorroller for tekniske anlegg.