Fagområder

Samferdsel.
 • T- bane. Underjordiske stasjoner, tunneler, holdeplasser.
 • Stasjoner for Jernbaneverket. 
 • Flyplasser terminalbygg.

Bygg.
 • Kontor/ næringsbygg
 • Skoler undervisningsbygg. 
 • Sykehjemsbygg. 
 • Forsvarsbygg. 
 • Boligbygg.

Våre fag og spesialkompetanseområder.
 • Strømforsyning, infrastruktur.
 • Tele/data anlegg, nettverksløsninger, kommunikasjon, installasjoner. 
 • Nødstrømsforsyning med UPS anlegg knytet opp mot sikkerhet. 
 • Oppfølging og kvalitetskontroll av totalentreprise. 
 • Automatisering, lokalt og fjernt mot ENØK. 
 • Sikkerhet i forsvarsanlegg. 
 • Ide/skisse og forprosjekter hvor alternativer og løsninger settes i fokus.